Huisartsenpraktijk Stroe

Patiëntenomgeving Inloggen

Verdenking Corona… en dan?

Een indringende vraag voor iedereen!

Helaas neemt het aantal besmettingen met het Covid-19 virus ook in onze omgeving sterk toe.

De kans is groot dat u zelf of een familielid binnenkort ook ziek wordt. Gelukkig verloopt de ziekte bij veel mensen als een gewone griep, maar een aantal mensen wordt zeer ernstig ziek zodat een ziekenhuisopname noodzakelijk wordt. En daarmee komen we gelijk bij een indringende maar onvermijdelijke vraag die ook in het ziekenhuis zeker gesteld gaat worden: 

wilt u nog op de Intensive Care worden opgenomen en beademd worden als het niet goed met u gaat?

We weten dat vooral oudere mensen en mensen met een kwetsbare gezondheid een veel grotere kans hebben om aan een Corona besmetting te overlijden. Worden deze mensen op de IC opgenomen om beademd te worden dan blijkt dat het grootste deel van hen dit alsnog niet overleeft. Zij die de IC nog wel levend verlaten zijn vaak uiterst verzwakt en moeten een lang en zwaar revalidatietraject volgen. Daarom proberen artsen in het ziekenhuis ook steeds in te schatten of een patiënt dit alles nog wel zal kunnen doorstaan.

Een ander punt is dat op de IC door narcose en beademing meestal geen communicatie meer mogelijk is. Er is vrijwel geen ruimte voor bezoek en afscheid nemen zodat de patiënten vaak overlijden zonder dat hun geliefden daarbij aanwezig kunnen zijn. 

Het is daarom heel belangrijk dat uw familie, uw huisarts en de artsen in het ziekenhuis weten hoe u hier tegenaan kijkt en wat uw behandelwensen zijn. Wanneer een ziekenhuisopname ter sprake komt moet dit onderwerp eigenlijk al besproken zijn! Uw beslissing om niet op een Intensive Care opgenomen te willen worden betekent overigens niet dat u geen goede zorg en begeleiding krijgt; u mag ook aangeven dat u wel een ziekenhuisopname wilt maar dat u afziet van opname op een Intensive Care. 

Graag willen we daarover met u in gesprek gaan om samen tot een verantwoorde afweging en behandelwens te komen.

Levensgevaar? Bel 112! Spoedgevallen 0342-442214 en buiten openingstijden:

Huisartsenpost Barneveld: 085-7731100 | Ede: 0318-200800 | Harderwijk: 0900-3410341